De kleine ondernemersregeling (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 zal er voor ondernemers met betrekking tot de omzetbelasting een grote wijziging plaats gaan vinden. Vanaf die datum gaat namelijk de kleine ondernemersregeling (“KOR”) op de schop. Waar tot 1 januari 2020, kort gezegd, ondernemers met een jaarlijkse berekende BTW-afdracht van respectievelijk maximaal EUR 1.883 en EUR 1.345 weinig tot geen BTW hoeven af te dragen aan de Belastingdienst kan de in Nederland gevestigde BTW-ondernemer per 1 januari 2020 (deze regeling geldt voor zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen) met een jaaromzet tot EUR 20.000 een verzoek doen aan de Belastingdienst om vrijgesteld te worden voor de BTW. Dit houdt in dat de ondernemer, na goedkeuring, geen BTW hoeft te factureren en deze dan ook niet hoeft af te dragen aan de Belastingdienst.

Indien de ondernemer een verzoek wil doen voor het jaar 2020 zal de ondernemer dit verzoek moeten doen uiterlijk vóór 20 november 2019, middels een aanmeldformulier. De gemiddelde doorlooptijd wordt namelijk geschat op 4 weken. Een verzoek zal gelden voor een periode van minimaal 3 jaar en zal zonder tegenbericht steeds verlengd worden. Ondernemers met een reeds bestaande ontheffing (ten behoeve van de oude regeling) worden automatisch meegenomen voor de nieuwe regeling, zonder tegenbericht. Mocht er iets wijzigen in de situatie, bijvoorbeeld de ondernemer gaat een hogere omzet draaien dan EUR 20.000, dan dient dit opgegeven te worden aan de Belastingdienst middels een afmeldformulier. Overigens kan de ondernemer geen gebruik meer maken van de KOR voor een periode van 3 jaar na afmelding, veroorzaakt door deze hogere omzet.

De regeling kent voor- en nadelen. Het voordeel is een ontheffing van administratieve lasten. Er dient geen BTW meer gefactureerd te worden en er dient geen BTW-administratie bijgehouden te worden. Let op: er dient wel een gewone administratie bijgehouden te worden.

Een nadeel is dat de BTW die de ondernemer in rekening gebracht krijgt ook niet kan worden afgetrokken door de ondernemer. Het kan daarom heel interessant zijn om te kijken of er gedurende een jaar meer omzetbelasting wordt teruggevraagd dan wel wordt afgedragen en of een verzoek wel of niet interessant is. Wel moet ik erop wijzen dat er diverse uitzonderingen zijn op de KOR. Niet voor alle BTW-transacties geldt namelijk de KOR.

Wilt u meer informatie over de nieuwe KOR (of over de oude), wilt u de KOR meer inhoudelijk bespreken of assistentie bij een verzoek, neemt u dan contact met mij op.