Middeling

Stel, u besluit een sabbatical te nemen, u start uw onderneming en u heeft nog niet zoveel inkomsten in het eerste jaar of u komt terecht in de bijstand. Ook zouden er situaties kunnen zijn dat u juist meer gaat verdienen dan in de jaren hiervoor. Bij uiteenlopende inkomsten is de belastingdruk vaak hoger dan in gevallen waarbij de inkomsten gelijkmatig over de betreffende jaren zijn verdeeld. Ter compensatie is er een regeling in leven geroepen: de middeling.

Deze regeling zorgt ervoor dat u een verzoek kan indienen bij de Belastingdienst voor een teruggaaf van inkomstenbelasting als de berekening aantoont dat de belastingdruk gemiddeld over een periode van 3 jaar lager is dan per jaar afzonderlijk, met daarbij een drempel van EUR 545. De berekening gaat uit van uw belastbaar inkomen uit box 1, het inkomen uit werk en woning. De berekening dient gebaseerd te zijn op 3 opeenvolgende jaren. U kunt bijvoorbeeld dus niet middelen over de jaren 2016, 2018 en 2019 en u kunt ook niet meerdere middelingsverzoeken doen over een jaar dat al is gebruikt voor een ander verzoek.

Een verzoek kan pas worden ingediend nadat alle belastingaanslagen over de betreffende jaren onherroepelijk zijn vastgesteld. Een verzoek kan echter niet later dan 36 maanden dan de laatst definitief opgelegde aanslag worden ingediend. Een berekening van de middeling hoeft niet te worden meegezonden.

Wilt u meer informatie over middelen of wilt u assistentie bij een verzoek neemt u dan contact met mij op.