Maatregelen rondom COVID-19 (Coronavirus)

Nu het Coronavirus ook letterlijk Nederland heeft bereikt en het nog onduidelijk is wat de financiële impact zal zijn van de verspreiding van dit virus voor Nederlandse ondernemers, heeft de Nederlandse overheid besloten om een aantal fiscale en economische maatregelen door te voeren om deze financiële pijn enigszins te verzachten.

Één van deze belangrijkste maatregelen betreft het verzoeken van uitstel van betaling. Het gaat om betalingen met betrekking tot de omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting. Het verzoek zal schriftelijk gemotiveerd moeten worden aan de Belastingdienst (bij de eenheid waar u bij bent aangesloten) en er zal een duidelijke link moeten zijn tussen de ontstane liquiditeitsproblemen en het Coronavirus. In eerste instantie zal de Belastingdienst het uitstel verlenen, maar zal dit verzoek op een later moment inhoudelijk op de juistheid gaan beoordelen. Ook zullen er voorlopig geen boetes worden uitgedeeld voor het niet of te laat betalen. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer de ondernemer liquiditeitsproblemen kent vanwege de impact van het Coronavirus. Verder zal er voorlopig wel gewoon tijdig aangifte gedaan moeten worden.

Andere maatregelen die van toepassing zijn betreffen het soepeler doorvoeren van wijzigingen met betrekking tot de 2020 voorlopige aanslag (vennootschap en/of inkomstenbelasting). Ook kunnen ondernemers eventueel een beroep doen op bijstand bij hun gemeente indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Mocht u door de impact van het Coronavirus in financiële problemen zijn of komen en heeft u behoefte aan uitstel van betaling of wilt u graag meer uitleg over de genomen (andere) maatregelen, neemt u dan vooral contact op met Verberne Consultancy.