Online oprichting BV, de Besloten Vennootschap

Als u ondernemer bent of u heeft plannen om u te richten op het ondernemerschap dan komt al snel bij u de vraag op; welke entiteit ga ik gebruiken om mijn plannen te verwezenlijken? Als u voornemens bent een BV (de Besloten Vennootschap) hiervoor op te zetten, dan gaat het oprichten hiervan via de notaris. Deze regelt onder andere de akte van oprichting en zorgt vaak voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Deze manier van oprichten zal de komende jaren iets gaan wijzigen dankzij een Europese Richtlijn (de link treft u hieronder aan) waar alle EU-lidstaten, waaronder Nederland dus, zich aan moeten houden.

De Richtlijn schrijft voor dat de Nederlandse overheid het mogelijk moet maken, uiterlijk per 1 augustus 2021, om een BV online op te richten zonder dat de oprichters zich bij de notaris in persoon moeten melden. Wel is er in de Richtlijn een mogelijkheid opgenomen dat de EU-lidstaten een notaris kunnen betrekken bij deze digitale procedure. De Nederlandse overheid heeft plannen om zoveel mogelijk hiervan gebruik te maken en deze dan ook aan te sluiten bij de huidige opzet. Gebruik kan bijvoorbeeld gemaakt worden van videoconferentie en digitale identificatie en ondertekening. Deze middelen zullen in de komende twee jaren verder worden ontwikkeld zodat de Nederlandse overheid uiterlijk per 1 augustus 2021 aan deze Richtlijn kan voldoen.

Wilt u meer informatie over deze ontwikkelingen en/of meer algemene informatie over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact met mij op.

EU Richtlijn